Mandag, februar 20, 2017
   
Text Size

                                                                                  

Ledelse nu og i fremtiden handler om, at kommunikere, og gøre visioner, og værdier levende.  God ledelse er, at fremelske det største frem tidige potentiale hos den enkelte medarbejder.  Lederen giver løbende feedback og anerkendelse, og bruger coaching som en vigtig del af ledelsesstilen.


Coaching, er et ledelsesredskab, der forudsætter tydelige værdier og holdninger.  Coaching er i dag anerkendt, som et effektivt ledelsesværktøj, hvis du ønsker en arbejdsplads med engagerede medarbejdere, der skaber gode resultater. Med den coachende ledelsesstil,  får du hurtigere skabt den motivation,  der skal til,  for at både den enkelte medarbejder, og virksomheden som helhed, når de fastsatte mål, og  ønskede resultater. Coaching skaber klarhed om fælles mål og værdier, og sikrer tydelig kommunikation om forventninger.


Coaching baseret ledelse er en ledelsesfilosofi, der lægger op til stor involvering og engagement hos den enkelte medarbejder,  eller gruppe.  Coaching baseret ledelse handler om at nå organisationens mål ved at støtte medarbejderne i at nå deres personlige mål.  I virksomheder, hvor der arbejdes med selvstyrende grupper / teams er coaching en meget velegnet ledelsesstil.

Selvledelse øger motivationen og den sociale kapital  betragteligt, hvilket sætter sig som et positivt aftryk på bundlinien.


 
Hvor mange øjne har en normal person ?
Email:
Angående:
Besked:

Virksomhedskonsulent
Claus Hanquist
40 98 00 12